فصلنامه علمی تخصصی پژوهش‌های حقوقی میان‌رشته‌ای- فرم اصلاح اسامی نویسندگان
فرم اصلاح اسامی نویسندگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها
برای دریافت فرم اصلاح اسامی نویسندگان اینجا کلیک کنید.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی تخصصی پژوهش‌های حقوقی میان‌رشته‌ای:
http://ilrjournal.ir/find.php?item=1.123.28.fa
برگشت به اصل مطلب