فصلنامه علمی تخصصی پژوهش‌های حقوقی میان‌رشته‌ای- هیات تحریریه
اعضای هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
صاحب امتیاز: دکتر سید رضا احسان‌پور (استادیار، حقوق کیفری، دانشگاه شاهد، تهران، ایران)
مدیر مسوول: دکتر سید رضا احسان‌پور (استادیار، حقوق کیفری، دانشگاه شاهد، تهران، ایران)
سردبیر: دکتر محمد جواد جاوید (استاد، حقوق عمومی، دانشگاه تهران، تهران، ایران)
مدیر داخلی: دکتر ابراهیم یاقوتی (دانشیار، فقه و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران)
اعضای هیات تحریریه:

آیت ­الله محمد حسن گلی شیردار (استاد، فقه و حقوق، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران)
دکتر محمد جواد جاوید (استاد، حقوق عمومی، دانشگاه تهران، تهران، ایران)
دکتر کیومرث کلانتری (استاد، حقوق کیفری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران)
دکتر پژمان محمدی (استاد، حقوق خصوصی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران)
دکتر مهرزاد کیانی (استاد، پزشکی قانونی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران)
دکتر امیرحمزه سالار زایی (استاد، فقه و حقوق، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران)
دکتر ستار زرکلام (دانشیار، حقوق تجارت، دانشگاه شاهد، تهران، ایران)

دکتر کیومرث نیاز آذری (استاد، مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران)
دکتر ابوالقاسم اثنی عشری امیری (استاد، علوم اقتصادی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران)
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی تخصصی پژوهش‌های حقوقی میان‌رشته‌ای:
http://ilrjournal.ir/find.php?item=1.41.17.fa
برگشت به اصل مطلب