فصلنامه علمی تخصصی پژوهش‌های حقوقی میان‌رشته‌ای- هیات تحریریه
اعضای هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
صاحب امتیاز: انجمن علمی فقه جزای تطبیقی ایران - نشانی پست الکترونیک: Infoisaccj.ir
مدیر مسوول: دکتر سید رضا احسان‌پور (استادیار، حقوق کیفری، دانشگاه شاهد، تهران، ایران) - نشانی پست الکترونیک: Ehssanpourshahed.ac.ir
سردبیر: دکتر کیومرث کلانتری (استاد، حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران)- نشانی پست الکترونیک: kalantarnit.ac.ir
مدیر داخلی: دکتر ابراهیم یاقوتی (دانشیار، فقه و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران)
دبیر علمی: دکتر حامد احمدنیا
اعضای هیات تحریریه:

آیت ­الله محمد حسن گلی شیردار (استاد، فقه و حقوق، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران)
دکتر ابوالحسن شاکری  (استاد، حقوق کیفری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران)
دکتر کیومرث کلانتری (استاد، حقوق کیفری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران)
دکتر پژمان محمدی (استاد، حقوق خصوصی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران)
دکتر امیرحمزه سالار زایی (استاد، فقه و حقوق، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران)
دکتر ستار زرکلام (دانشیار، حقوق تجارت، دانشگاه شاهد، تهران، ایران)

دکتر حمید مسجدسرایی (دانشیار، فقه و حقوق، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران)
  • اعضای هیات تحریریه مشورتی:
دکتر ابوالقاسم اثنی عشری امیری (استاد، علوم اقتصادی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران)
دکتر کیومرث نیازآذری (استاد، مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران)
  •  اعضای هیات تحریریه بین‌المللی:
دکتر عبد النبی التمیمی  (استاد، تاریخ اسلام، دانشگاه کوفه، کوفه، عراق)
دکتر علا الدین ملک‌اف (دانشیار، حقوق اسلامی، آکادمی ملی علوم آذربایجان، باکو، آذربایجان)
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی تخصصی پژوهش‌های حقوقی میان‌رشته‌ای:
http://ilrjournal.ir/find.php?item=1.41.17.fa
برگشت به اصل مطلب